voor patiŽnten  voor artsen  nederlands  franÁais  english

visie  type ingrepen  raadpleging  kleine ingrepen  hospitalisatie

medische kosten  curriculum  research  voordrachten  contact

links

 

medische kosten

 

De medische kosten van een hospitalisatie bestaan ruwweg uit:

- de kosten voor de kamer,

-het ereloon van de chirurg en de anesthesist

-de kosten van eventuele medische onderzoeken (vooral beeldvorming)

 

 

Dr. Stefaan Mulier is niet geconventioneerd, dit wil zeggen dat een supplement kan worden aangerekend.

Er wordt echter steeds naar getracht de kosten voor de patiŽnt zelf zo laag mogelijk te houden.

 

U kan altijd een zo nauwkeurig mogelijke schatting vragen van de te verwachten kosten aan:

 

Mevrouw Maria de Castro
PatiŽntenrelaties
Froissartstraat 38, 1040 Brussel
tel: 02 287 52 08
fax: 02 287 55 36
e-mail: relations.patients.cpl@chirec.be