voor patiŽnten  voor artsen  nederlands  franÁais  english

visie  type ingrepen  raadpleging  kleine ingrepen  hospitalisatie

medische kosten  curriculum  research  voordrachten  contact

links

 Dr. Stefaan Mulier

visie

-gepersonaliseerde aanpak: de patiŽnt kan er zeker van zijn dat hij steeds door Dr. Stefaan Mulier wordt ontvangen, geopereerd en gevolgd

-maximale beschikbaarheid: Dr. Mulier tracht maximaal beschikbaar te zijn voor de patiŽnt, zijn familie en de collega's huisartsen of verwijzende specialisten

-wetenschappelijke benadering: de ingrepen en behandelingen worden verricht volgens de meest recente wetenschappelijke stand van zaken

-menselijke benadering: niettegenstaande of net omwille van alle technische vooruitgang heeft de patiŽnt een grote nood aan een arts als vertrouwenspersoon.

-multidisciplinaire samenwerking: vooral in de oncologische heelkunde is een goede multidisciplinaire samenwerking essentieel voor een optimale behandeling

-referentiepersoon: bij een oncologische behandeling komt de patiŽnt in contact met een hele reeks specialisten, waarbij hij/zij het overzicht zou kunnen verliezen. Dr. Mulier wil graag optreden als centrale persoon tot wie de patiŽnt zich binnen het ziekenhuis in vertrouwen kan richten.

-optimale communicatie: de huisarts of de verwijzende specialist kan rekenen op een snelle en gedetailleerde schriftelijke verslaggeving, en op een vlot mondeling overleg

-stiptheid: er wordt een maximale inspanning gedaan om het tijdstip van de afspraken op de raadpleging te respecteren